Vlada Kantona Sarajevo

SARAJEVSKA FILHARMONIJA

Adresa: 
Obala Kulina bana 9
Telefon: 
+387(0)33 666-520
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: