Vlada Kantona Sarajevo

SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Muhameda efendije Pandže 4
Telefon: 
+387(0)33 445-120
Mail: 
sarajevogas@sarajevogas.ba
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture