Vlada Kantona Sarajevo

RAD D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Paromlinska 57
Telefon: 
+387(0)33 658-038
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Lokacija: