Vlada Kantona Sarajevo

Prva gimnazija

Adresa: 
Gimnazijska 3
Telefon: 
203-567
Fax: 
216-685
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: