Vlada Kantona Sarajevo

Prva bošnjačka gimnazija

Adresa: 
Petrakijina 22
Telefon: 
461-780
Fax: 
668-212
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: