Vlada Kantona Sarajevo

POKOP D.O.O. SARAJEVO

Adresa: 
Mula Mustafe Bašeskije 38
Telefon: 
+387(0)33 535-170
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno komunalno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Lokacija: