Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po vrsti

Pretraga po vrsti organizacije
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Ministarstvo
SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO
Gabelina 16
+387(0)33 664-070 http://www.sartr.ba Ministarstvo kulture i sporta
Sedma osnovna škola – Ilidža
Mostarsko raskršće 3
761-630 761-630 http://www.sedma-osnovna.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Šesta osnovna škola - Ilidža
Barska bb Stup
623-405 626-783 http://www.ossesta.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Azize Šaćirbegović 80
655-950 655-950 http://www.strucnoobraz.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Služba protokola
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-047 sp@sp.ks.gov.ba
http://vlada.ks.gov.ba/vlada/sluzba-protokola
Vlada
Služba za skupštinske poslove Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina čauševića 1
+387 33 562-108 Skupština
Srednja ekonomska škola
Zmaja od Bosne 39
250-041 250-048 http://www.ses.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja elektrotehnička škola
Safeta Zajke 2
650-989 650-998 http://www.ets-sa.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja građevinsko geodetska škola
Franca Lehara 5
214-543 214-543 http://www.ggs.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja mašinska tehnička škola
Zmaja od Bosne 8 Direktor
275-620 275-630 http://www.smts.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja medicinska škola
Tahmiščina 2
666-185 202-005 http://www.sms.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja medicinska škola - Jezero
Patriotske lige 67a
443-987 652-416 http://www.ssmstsa.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja muzička škola
Josipa Štadlera 1
441-958 207-951 http://www.muzickasa.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola metalskih zanimanja
Zmaja od Bosne 8
207-369 207-369 http://www.ssmz.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Hamdije Kreševljakovića 55
262-900 443-371 http://www.mspvps.edu.ba/.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola primijenjenih umjetnosti
Gimnazijska 11
440-520 262-580 http://www.artschoolsa.edu.ba/ Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
Vilsonovo Šetalište 11
641-036 641-036 http://www.msdss.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Velešići 2
561-940 561-941 http://www.mssskola.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn
Medrese 5
531-675 531-675 http://www.msts.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
Emira Bogunića Čarlija 2
764-225 764-225 http://www.sgts.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke