Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po vrsti

Pretraga po vrsti organizacije
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Ministarstvo
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
Branilaca Sarajeva 28, Sarajevo
+387 33 201-112 vrelo.bosne@bih.net.ba
http://www.zppks.ba/
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-452 http://kucz.ks.gov.ba Vlada
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Aleja Bosne Srebrene bb
+387(0)33 770-100 http://kuip.ks.gov.ba Vlada
KANTONALNI STAMBENI FOND
Hiseta 13a
+387(0)33 562-730 ksfs@bih.net.ba Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
KANTONALNI SUD
Šenoina 1
+387(0)33 445-922 kantsud@bih.net.ba
http://www.pravosudje.ba/
Ministarstvo pravde i uprave
KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA
Josipa Štadlera 32
+387(0)33 475 020 http://www.spomenici-sa.ba Ministarstvo kulture i sporta
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar
Mehmed paše Sokolovića 11
665-521 653-506 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Katolički školski centar - srednja medicinska škola
Šenoina 3
218-295 552-021 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija
Mehmed Paše Sokolovića 11
653-506 665-521 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
KJU "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
Nahorevska 195
+387(0)33 210-934 info@kjudom.ba
http://www.kjudom.ba/
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR"
Aleja Bosne srebrene 7
+387(0)33 777-260 +387(0)33 777-267 direktor@gcs.com.ba, socijala@gcs.com.ba
http://gcs.com.ba
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
Jukićeva bb
+387(0)33 200-425 +387(0)33 200-424 https://odgojnicentarks.ba/ Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
Avdage Šahinagića 14/2
+387(0)33 572-050 +387(0)33 572-050 http://www.porodicno.ba/ Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
Bjelave 52
+387(0)33 209-044 +387(0)33 445-591 dombjelave@hotmail.com
http://dombjelave.ba/
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
Bolnička 25
+387(0)33 443-097 info@kcus.ba
http://www.kcus.ba/
Ministarstvo zdravstva
Mašinski fakultet
Vilsonovo šetalište 9
656-562 653-055 http://www.mef.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Medicinski fakultet
Čekaluša 90
663-743 203–670 http://www.mf.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
MES-MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL-SCENA MESS
Maršala Tita 54/I
+387(0)33 200-392 http://www.mess.ba Ministarstvo kulture i sporta
Međunarodna srednja škola Sarajevo
Francuske revolucije bb
944-130 782-121 http://www.internationalschool.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Ministarstvo finansija
Maršala Tita 62
+387(0)33 565-005 mf@mf.ks.gov.ba
http://mf.ks.gov.ba
Ministarstvo finansija