Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po vrsti

Pretraga po vrsti organizacije
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Ministarstvo
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina Bana 7
226-378 226-379 Ministarstvo obrazovanja i nauke
UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-434 info@ugip.ks.gov.ba Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
UPRAVA ZA STAMBENA PITANJA
Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb
+387(0)33 770-179 info@usp.ks.gov.ba
http://mpz.ks.gov.ba/sektori/uprava
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
UPRAVA ZA ŠUMARSTVO
Branilaca Sarajeva 21/IV
+387(0)33 550 285 +387(0)33 443 189 ku-sume1@bih.net.ba, info@us.ks.gov.ba Ministarstvo privrede
URED ZA KVALITET
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-217 http://vlada.ks.gov.ba/uk Vlada
URED ZA ZAKONODAVSTVO
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-449 Vlada
Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “AMEL i NUR”
Hamze Čelenke 1, Ilidža
523-550 523-550 Ministarstvo obrazovanja i nauke
VETERINARSKA STANICA SARAJEVO
Nikole Šopa 41
+387(0)33 770 350 vetstanicasa@bih.net.ba
http://veterinarska.ba
Ministarstvo privrede
Veterinarski fakultet
Zmaja od Bosne 90
655-922 610-908 http://www.vfs.unsa.ba/ Ministarstvo obrazovanja i nauke
VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
Jaroslava Černija 8
+387(0)33 237-655 http://www.viksa.ba Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Zavod “Mjedenica”
Mjedenica 34
207-963 207-962 http://www.zamjed.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 173
+387(0)33 257-750, + +387(0)33 202-573 zalcnarc@bih.net.ba
http://www.zalcnarc.net/
Ministarstvo zdravstva
ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
Kolodvorska 14
+387(0)33 722-334 +387(0)33 655-939 info@hitnaks.ba
http://hitnaks.ba/
Ministarstvo zdravstva
Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1, Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-470 http://zis.ks.gov.ba Vlada
ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
Kaptol 3
+387(0)33 206-310 http://zik.ks.gov.ba Vlada
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
Dr.Mustafe Pintola 1
+387(0)33 624-470 gzavod@bih.net.ba
http://www.zzjzks.ba
Ministarstvo zdravstva
ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 2
+387(0)33 656-246 http://www.medicinarada.com.ba/ Ministarstvo zdravstva
ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
Branilaca Sarajeva 26
+387(0)33 664-638 http://zpr.ks.gov.ba Vlada
Zavod za pružanje besplatne pravne pomoći
Branilaca Sarajeva 21
+387(0)33 275-660 +387(0)33 275-661 zbpp@zbpp.ks.gov.ba
http://zbpp.ks.gov.ba/
Vlada
ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO
Patriotske lige 36
+387(0)33 200-183 http://www.sportskamedicina.com.ba/ Ministarstvo zdravstva