Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po vrsti

Pretraga po vrsti organizacije
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Ministarstvo
Srednja trgovačka škola
Armaganuša 29
205-942 205-942 http://www.sts.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja ugostiteljsko-turistička škola
Dugi sokak 9
534-633 232-828 http://www.msuts-sa.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednja zubotehnička škola
Čekaluša 84
262-180 262-180 http://www.szs.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednjoškolski centar Hadžići
Anđelka Lažetića 17
420-337 420-337 http://www.sscha.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednjoškolski centar Ilijaš
Kakanjska 16
400-815 400-815 http://www.mssilijas.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Srednjoškolski centar Vogošća
Jošanička 119
432-638 424-180 http://www.mssvogosca.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Stomatološki fakultet sa klinikama
Bolnička 4a
443-269 443-395 http://www.sf.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
Bolnička 4a
+387(0)33 443-269 dentalschool@sf.unsa.ba
http://www.sf.unsa.ba
Ministarstvo zdravstva
STRUČNA SLUŽBA VLADE
Reisa Džemaludina čauševića 1
+387(0)33 562-075, +987(0)33 562-076 Vlada
STRUČNA SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
Reisa Džemaludina čauševića 1
+387(0)33 562-092, +987(0)33 562-093 Vlada
Šumarski fakultet
Zagrebačka 20
611-349 611-349 http://www.sfsa.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO
Bulevar Meše Selimovića 12
+387(0)33 776-770 tvsa@bih.net.ba
http://www.tvsa.ba
Ministarstvo pravde i uprave
TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KS
Dr. Mustafe Pintola 7
+387(0)33 639-065 info@kampus.ba Ministarstvo zdravstva
TOPLANE -SARAJEVO
Semira Frašte 22
+387(0)33 450-030 nfo@toplane-sa.co.ba
http://www.toplane-sa.co.ba
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Treća gimnazija
Vilsonovo šetalište 16
279-250; 279-251 http://www.treca-gimnazija.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Treća osnovna škola - Ilidža
Nasihe Kapidžić Hadžić 1
638-479 638-473 http://www.trecaosnovna.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
TRŽNICE-PIJACE
Mula Mustafe Bašeskije 4-a
+387(0)33 205-353 http://www.trznice.ba Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Dalmatinska 2/4
+387 (33) 252 000 info@visitsarajevo.ba
http://visitsarajevo.ba/
Ministarstvo privrede
Tužilaštvo Kantona Sarajevo
Sarajevo, radićeva 6
+387(0)33 276-000 http://pravosudje.ba/ Ministarstvo pravde i uprave
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology
Hrasnička cesta 3a
+387(0)33 975-000 +387(0)33 975-030 http://www.ssst.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke