Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po vrsti

Pretraga po vrsti organizacije
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Ministarstvo
Akademija likovnih umjetnosti
Obala Maka Dizdara 3
664-883 664-883 http://www.alu.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Akademija scenskih umjetnosti
Adresa: Obala Kulina Bana 11
215-277 272-361 http://www.asu.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Arhitektonski fakultet
Patriotske lige 30
663-944 213-494 http://www.af.unsa.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA
Mis Irbina 4
+387(0)33 444-580 http://www.bgs.ba Ministarstvo kulture i sporta
BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO
Branilaca Sarajeva 24
+387(0)33 207 921 Ministarstvo kulture i sporta
BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIONA JEDINICA: BOSANSKI KULTURNI CENTAR
Branilaca Sarajeva 24
+387(0)33 586 777 Ministarstvo kulture i sporta
BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIONA JEDINICA: COLLEGIUM ARTISTICUM
Terezija bb
+387(0)33 270-750 http://www.collegium.ba/ Ministarstvo kulture i sporta
BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIONA JEDINICA: SARAJEVO ART
Branilaca Sarajeva 24
+387(0)33 216-167 http://www.sarajevoarts.ba Ministarstvo kulture i sporta
Centar “Vladimir Nazor”
Azize Šaćirbegović 80
650-196 641-354 http://www.vladimirnazor.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
CENTAR "SKENDERIJA" d.o.o. Sarajevo
Terezija bb
+387(0)33 201-203 info@skenderija.ba
http://www.skenderija.ba
Ministarstvo privrede
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Aleje Bosne srebrene 22
473-019, 460-745, 455-483 473-020 http://www.czsd.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Lukavička 6
473-019 473-020 http://www.czsd.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Asima Ferhatovića 2
440-969 440-969 http://www.cersig.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Asima Ferhatovića 2
664-523, 440-969 440-969 http://www.cersig.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Četvrta gimnazija
Mala aleja 69
636-704; 636-704 http://www.cetvrta-gimnazija.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Četvrta osnovna škola - Ilidža
Put Famosa 33
698-202 698-203 http://www.oscetvrta.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
Deseta osnovna škola Ilidža
Osik 52a
230-106 230-209 Ministarstvo obrazovanja i nauke
Deveta osnovna škola
Rakovička cesta 339
428-415 428-416 http://www.osdeveta.edu.ba Ministarstvo obrazovanja i nauke
DIREKCIJA ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-402 info@dp.ks.gov.ba Ministarstvo saobraćaja
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
Alipašina bb
+387(0)33 696-501, +387(0)33 696-502 +387(0)33 696-503 Vlada