Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
Pedagoški fakultet
Skenderija 68
214-607 214–606 http://www.pf.unsa.ba Javna ustanova
Perzijsko-Bosanski koledž sa internatom
Lješevo b.b.
402-204 402-487 http://www.pbk.edu.ba Ostalo
Peta gimnazija
Senada Poturka Senčija bb
235-521 235-521 http://www.peta-gimnazija.edu.ba Javna ustanova
Peta osnovna škola - Ilidža
Umihane Čuvidine 58
515-177 515-571 http://www.ospeta.edu.ba Javna ustanova
POKOP D.O.O. SARAJEVO
Mula Mustafe Bašeskije 38
+387(0)33 535-170 http://www.pokop.ba Kantonalno javno komunalno preduzeće
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Zmaja od Bosne 8
653-033 667 - 429 http://www.ppf.unsa.ba Javna ustanova
Pravni fakultet
Obala Kulina bana 7
206-350 206-355 http://www.pfsa.unsa.ba Javna ustanova
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21
+387(0)33 214-033 +387(0)33 214-033 pb@pb.ks.gov.ba
http://pb.ks.gov.ba
Državno tijelo
Predškolska ustanova "Bonum"
Alipašina 22a
033/565-274 033/565-275 Ostalo
Predškolska ustanova "Hokus Pokus"
Kranjčevića 13
062/119-998 Ostalo
PRESS SLUŽBA KANTONA SARAJEVO
Reisa Džemaludina čauševića 1
+387(0)33 562-065, +387(0)33 562-065 Služba
Prirodno-matematički fakultet
Zmaja od Bosne 35
279-949 649-359 http://www.pmf.unsa.ba Javna ustanova
Privatna predškolska ustanova "PANDA"
Jezero 1
061/192069 Ostalo
Prosvjetno - pedagoški zavod
Terezija 48/III
+387 33 279-200 +387 33 279-206 http://portal.skola.ba/ppzsa/Po%C4%8Detna/tabid/81/Default.aspx Kantonalna upravna organizacija u sastavu ministarstva
Prva bošnjačka gimnazija
Petrakijina 22
461-780 668-212 http://www.bosnjackagim.edu.ba/ Javna ustanova
Prva gimnazija
Gimnazijska 3
203-567 216-685 http://www.prva-gimnazija.edu.ba Javna ustanova
Prva osnovna škola - Ilidža
Mala aleja 15
639-575 639-574 http://www.osprvail.edu.ba Javna ustanova
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
Nahorevska 248
+387(0)33 206-732 +387(0)33 561-532 jagmujan@bih.net.bainfo@jagomir.ba
http://www.jagomir.ba
Javna ustanova
RAD D.O.O. SARAJEVO
Paromlinska 57
+387(0)33 658-038 http://www.rad.com.ba Kantonalno javno komunalno preduzeće
SARAJEVOGAS D.O.O. SARAJEVO
Muhameda efendije Pandže 4
+387(0)33 445-120 sarajevogas@sarajevogas.ba
http://www.sarajevogas.ba
Kantonalno javno komunalno preduzeće