Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
OŠ “Saburina”
Saburina 4
538-340 538-340 http://www.ossaburina.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Safvet beg Bašagić”
Gimnazijska 1
205-923, 204-707 204-707 http://www.ossbb.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković”
Iza Hrida 11
532-324 233-429 http://www.ossmeh.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Skender Kulenović”
Bulevar Mimar Sinana bb
451-600 464-288 http://www.os-sk.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Sokolje”
Numan paše Ćuprilića do 17
765-540 765-542 http://www.ossokolje.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Srednje” Ilijaš
Srednje bb
489-047 489-047 http://www.ossrednje.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Umihana Čuvidina”
Smaje Šikala 1
541-009 766-410 http://www.osuc.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Velešićki heroji”
Velešići 2
214-598 214-584 http://www.osvh.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Vladislav Skarić”
Terezija 48
212-031 551-586 http://www.osvs.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Vrhbosna”
Baruthana 60
240-100 240-100 http://www.osvrhbosna.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Zahid Baručija” – Vogošća
Omladinska 14
432-650 430-615 http://www.oszb.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Zaim Kolar” – Trnovo
Dejčići
438-001 , 438-000 438-000 http://www.oszk.edu.ba Javna ustanova
OŠ “Zajko Delić” - Vogošća
Slatinski put 3
426-830 485-409 http://www.oszd.edu.ba Javna ustanova
Osma osnovna škola – Amer Ćenanović Ilidža
Ilirska 2 (Butmir)
771-316, 771-321 771-323 http://www.osmaosnovnail.edu.ba Javna ustanova
Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo
Kemala Kapetanovića 43
651-523 710-861 http://www.osmbaletska.edu.ba Javna ustanova
Osnovna muzička škola - Ilidža
Josipa Slavenskog 24
623-400 623-170 http://www.muzickail.edu.ba Javna ustanova
Osnovna muzička škola “Mladen Pozajić”
Josipa Štadlera 1
212-410 444-234 http://www.omsmp.edu.ba Javna ustanova
OŠ“Silvije Strahimir Kranjčević”
Mehmed paše Sokolovića 2
219-825 221-338 http://www.ossskranjcevic.edu.ba Javna ustanova
PARK D.O.O. SARAJEVO
Patriotske lige 58
+387(0)33 214-164 http://www.park.ba Kantonalno javno komunalno preduzeće
PD "BUTMIR"
Bojnička 119
+387(0)33 621-286 +387(0)33 621-160 pdbutmir@hotmail.com
http://kjppdbutmir.com
Kantonalno javno preduzeće