Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
KJU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA
Bjelave 52
+387(0)33 209-044 +387(0)33 445-591 dombjelave@hotmail.com
http://dombjelave.ba/
Javna ustanova
KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU
Bolnička 25
+387(0)33 443-097 info@kcus.ba
http://www.kcus.ba/
Javna ustanova
Mašinski fakultet
Vilsonovo šetalište 9
656-562 653-055 http://www.mef.unsa.ba Javna ustanova
Medicinski fakultet
Čekaluša 90
663-743 203–670 http://www.mf.unsa.ba Javna ustanova
Međunarodna srednja škola Sarajevo
Francuske revolucije bb
944-130 782-121 http://www.internationalschool.ba Javna ustanova
Ministarstvo finansija
Maršala Tita 62
+387(0)33 565-005 mf@mf.ks.gov.ba
http://mf.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-086 mki@mki.ks.gov.ba
http://mki.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo kulture i sporta
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-062 mks@mks.ks.gov.ba
http://mks.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo pravde i uprave
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-083 mpu@mpu.ks.gov.ba
http://mpu.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo privrede
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-122 mp@mp.ks.gov.ba
http://mp.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-029 mpz@mpz.ks.gov.ba
http://mpz.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo saobraćaja
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-058 ms@ms.ks.gov.ba
http://ms.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo unutrašnjih poslova
La Benevolencije 16
+387(0)33 286-700 Ministarstvo
Ministarstvo za boračka pitanja
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-012 +387(0)33 562-251 mbp@mbp.ks.gov.ba
http://mbp.ks.gov.ba
Ministarstvo
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina Čauševića 1
033/562-128 033/562-218 http://mon.ks.gov.ba Ministarstvo
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-089 +387(0)33 562-090 http://mrsri.ks.gov.ba Ministarstvo
Ministarstvo zdravstva
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
mz@mz.ks.gov.ba
http://mz.ks.gov.ba
Ministarstvo
Muzička akademija
Josipa Štadlera 1/II
200-299 444-896 http://www.mas.unsa.ba Javna ustanova
OPĆA BOLNICA "PRIM.DR. ABDULAH NAKAŠ"
Silvija Strahimira Kranjćevića 12
+387(0)33 285-100 hospital@obs.ba
http://www.obs.ba
Javna ustanova
OPĆINSKI SUD
Šenoina 1
+387(0)33 208-864 info@oss.ba
http://www.oss.ba
Državno tijelo