Vlada Kantona Sarajevo

Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
JU NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
Obala Kulina bana 9
+387(0)33 207-284 http://www.nps.ba Javna ustanova
JU POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO
Kulovića 8
+387(0)33 205-799 http://www.pozoristemladih.ba Javna ustanova
JU SARAJEVSKA FILHARMONIJA
Obala Kulina bana 9
+387(0)33 666-520 http://www.saph.ba/ Javna ustanova
JU SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO
Gabelina 16
+387(0)33 664-070 http://www.sartr.ba Javna ustanova
JU TERAPIJSKA ZAJEDNICA - KAMPUS KANTONA SARAJEVO
Hifzi Bjelevca br 40
+387(0)33 405-165 (C http://kampus.ba Javna ustanova
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Reisa Džemaludina čauševića 1
+387 33 562-046 skupstina@skupstina.ks.gov.ba Služba
KABINET PREMIJERA KANTONA
Reisa Džemaludina Čauševića 1
+387(0)33 562-071 http://vlada.ks.gov.ba Služba
Kantonalna Agencija za privatizaciju
Hamida Dizdara 1
+387 33 560 030 http://www.kapsa.ba Državno tijelo
KANTONALNA JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENA PRIRODNA PODRUČJA
Branilaca Sarajeva 28, Sarajevo
+387 33 201-112 vrelo.bosne@bih.net.ba
http://www.zppks.ba/
Javna ustanova
KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE
Hamida Dizdara 1
+387(0)33 560-452 http://kucz.ks.gov.ba Samostalna kantonalna uprava
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
Aleja Bosne Srebrene bb
+387(0)33 770-100 http://kuip.ks.gov.ba Samostalna kantonalna uprava
KANTONALNI STAMBENI FOND
Hiseta 13a
+387(0)33 562-730 ksfs@bih.net.ba Fond
KANTONALNI SUD
Šenoina 1
+387(0)33 445-922 kantsud@bih.net.ba
http://www.pravosudje.ba/
Državno tijelo
Katolički školski centar - Osnovna škola Centar
Mehmed paše Sokolovića 11
665-521 653-506 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Javna ustanova
Katolički školski centar - srednja medicinska škola
Šenoina 3
218-295 552-021 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Javna ustanova
Katolički školski centar – Opća realna gimnazija
Mehmed Paše Sokolovića 11
653-506 665-521 http://www.ksc-sarajevo.edu.ba Javna ustanova
KJU "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA"
Nahorevska 195
+387(0)33 210-934 info@kjudom.ba
http://www.kjudom.ba/
Javna ustanova
KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR"
Aleja Bosne srebrene 7
+387(0)33 777-260 +387(0)33 777-267 direktor@gcs.com.ba, socijala@gcs.com.ba
http://gcs.com.ba
Javna ustanova
KJU "ODGOJNI CENTAR KANTONA SARAJEVO"
Jukićeva bb
+387(0)33 200-425 +387(0)33 200-424 https://odgojnicentarks.ba/ Javna ustanova
KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"
Avdage Šahinagića 14/2
+387(0)33 572-050 +387(0)33 572-050 http://www.porodicno.ba/ Javna ustanova