Lista organizacija po nadležnostima

Pretraga po nadležnosti
Pretraga po nazivu organizacije
Organizacija Telefon Fax Mail/Web Vrsta organizacije
DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO
Alipašina bb
+387(0)33 696-501, +387(0)33 696-502 +387(0)33 696-503 Samostalna kantonalna upravna organizacija
DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
Vrazova 11
+387(0)33 292-500 kjudzs@bih.net.ba
http://www.judzks.ba
Javna ustanova
Druga gimnazija
Sutjeska 1
667-438 667-438 http://www.2gimnazija.edu.ba Javna ustanova
Druga osnovna škola - Ilidža
Školska 1, Hrasnica
514-137 510-640 http://www.osdruga.edu.ba Javna ustanova
Ekonomski fakultet
Trg oslobođenja-Alija Izetbegović 1
275-900 275-994 http://www.efsa.unsa.ba Javna ustanova
Elektrotehnička škola za energetiku
Zmaja od Bosne 37
235-014 655-285 http://www.etssa.edu.ba Javna ustanova
Elektrotehnički fakultet
Zmaja od Bosne bb
250-700 250-725 http://www.etf.unsa.ba Javna ustanova
Fakultet islamskih nauka
Ćemerlina 54
251-046 232-981 http://www.fin.ba Javna ustanova
Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva
Fra Anđela Zvizdovića 1
+ 387 (0)33 296 4 + 387 (0)33 296 4 http://www.aubih.edu.ba Javna ustanova
Fakultet političkih nauka
Skenderija 72
666-844 666-884 http://www.fpnsa.edu.ba Javna ustanova
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Patriotske lige 41
213-602 211-537 http://www.fasto.unsa.ba Javna ustanova
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Zmaja od Bosne 8
561-200 561-216 http://www.fknbih.edu Javna ustanova
Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Patriotske lige 41
212-764 212-764 http://www.fsk.unsa.ba Javna ustanova
Fakultet zdravstvenih studija
Bolnička 25
264-820 264-821 http://www.fzs.unsa.ba Javna ustanova
Farmaceutski fakultet
Zmaja od Bosne 8
665-928 666-139 http://www.ffsa.unsa.ba Javna ustanova
Filozofski fakultet
Franje Račkog 1
253-100 667-873 http://www.ff.unsa.ba Javna ustanova
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH CENTARA I SPOMEN OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA
Širokac 22
+387(0)33 252-210 fondkantona@bih.net.ba
http://www.dasenezaboravi.org.ba/
Fond
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA
Hifzi Bjelevca 54
+387(0)33 776-180 fondstan@gmail.com
http://www.fondstan.org
Fond
FOND KANTONA SARAJEVO ZA STIPENDIRANJE I ŠKOLOVANJE DJECE BORACA, POGINULIH BORACA I POGINULIH CIVILA-ŽRTAVA RATA "IKRE"
Terezija, bb
+387(0)33 200-310, + ikre.sarajevo@gmail.com Fond
Gazi Husrev-Begova Medresa
Sarači 49
534-888 534-384 http://www.medresasa.edu.ba Javna ustanova