Vlada Kantona Sarajevo

Peta osnovna škola - Ilidža

Adresa: 
Umihane Čuvidine 58
Telefon: 
515-177
Fax: 
515-571
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: