Vlada Kantona Sarajevo

Osnovna muzička i baletska škola Novo Sarajevo

Adresa: 
Kemala Kapetanovića 43
Telefon: 
651-523
Fax: 
710-861
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: