Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Umihana Čuvidina”

Adresa: 
Smaje Šikala 1
Telefon: 
541-009
Fax: 
766-410
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: