Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Sokolje”

Adresa: 
Numan paše Ćuprilića do 17
Telefon: 
765-540
Fax: 
765-542
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: