Vlada Kantona Sarajevo

OŠ “Skender Kulenović”

Adresa: 
Bulevar Mimar Sinana bb
Telefon: 
451-600
Fax: 
464-288
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: