Vlada Kantona Sarajevo

KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE"

Adresa: 
Avdage Šahinagića 14/2
Telefon: 
+387(0)33 572-050
Fax: 
+387(0)33 572-050
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: