Vlada Kantona Sarajevo

KJU "GERONTOLOŠKI CENTAR"

Adresa: 
Aleja Bosne srebrene 7
Telefon: 
+387(0)33 777-260
Fax: 
+387(0)33 777-267
Mail: 
direktor@gcs.com.ba, socijala@gcs.com.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: