Vlada Kantona Sarajevo

Katolički školski centar – Opća realna gimnazija

Adresa: 
Mehmed Paše Sokolovića 11
Telefon: 
653-506
Fax: 
665-521
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: