Vlada Kantona Sarajevo

KANTONALNI STAMBENI FOND

Adresa: 
Hiseta 13a
Telefon: 
+387(0)33 562-730
Mail: 
ksfs@bih.net.ba
Vrsta organizacije: 
Fond
Ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Lokacija: