Vlada Kantona Sarajevo

JU "SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KANTONA SARAJEVO" SARAJEVO

Adresa: 
Ðoke Mazalića 3
Telefon: 
+387(0)33 251-260
Fax: 
033/204-177
Mail: 
informisanje@juszzks.com.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: