Vlada Kantona Sarajevo

JU KANTONALNI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-HISTORIJSKOG I PRIRODNOG NASLIJEĐA

Adresa: 
Josipa Štadlera 32
Telefon: 
+387(0)33 475 020
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: