Vlada Kantona Sarajevo

JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD"

Adresa: 
Gatačka 80
Telefon: 
+387(0)33 723-640
Fax: 
+387(0)33 723-641
Mail: 
info@kcsr.ba
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Lokacija: 
E-mail: