Vlada Kantona Sarajevo

Hotel "Maršal" Bjelašnica

Adresa: 
Babin do do bb
Telefon: 
+387(0)33 584 100
Fax: 
+387(0)33 584 149
Mail: 
kaljicamra@yahoo.com
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Ministarstvo: 
Ministarstvo privrede