Vlada Kantona Sarajevo

Građevinski fakultet

Adresa: 
Patriotske lige 30
Telefon: 
278-400
Fax: 
200–158
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: