Vlada Kantona Sarajevo

Gazi Husrev-Begova Medresa

Adresa: 
Sarači 49
Telefon: 
534-888
Fax: 
534-384
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: