Vlada Kantona Sarajevo

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA

Adresa: 
Hifzi Bjelevca 54
Telefon: 
+387(0)33 776-180
Mail: 
fondstan@gmail.com
Vrsta organizacije: 
Fond
Ministarstvo: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Lokacija: