Vlada Kantona Sarajevo

Filozofski fakultet

Adresa: 
Franje Račkog 1
Telefon: 
253-100
Fax: 
667-873
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: