Vlada Kantona Sarajevo

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Adresa: 
Patriotske lige 41
Telefon: 
212-764
Fax: 
212-764
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: