Vlada Kantona Sarajevo

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Adresa: 
Zmaja od Bosne 8
Telefon: 
561-200
Fax: 
561-216
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: