Vlada Kantona Sarajevo

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Adresa: 
Patriotske lige 41
Telefon: 
213-602
Fax: 
211-537
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: