Vlada Kantona Sarajevo

Elektrotehnički fakultet

Adresa: 
Zmaja od Bosne bb
Telefon: 
250-700
Fax: 
250-725
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: