Vlada Kantona Sarajevo

Elektrotehnička škola za energetiku

Adresa: 
Zmaja od Bosne 37
Telefon: 
235-014
Fax: 
655-285
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: