Vlada Kantona Sarajevo

DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Alipašina bb
Telefon: 
+387(0)33 696-501
+387(0)33 696-502
Fax: 
+387(0)33 696-503
Vrsta organizacije: 
Samostalna kantonalna upravna organizacija
Ministarstvo: 
Vlada
Lokacija: