Vlada Kantona Sarajevo

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

Adresa: 
Asima Ferhatovića 2
Telefon: 
664-523
440-969
Fax: 
440-969
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: