Vlada Kantona Sarajevo

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu

Adresa: 
Aleje Bosne srebrene 22
Telefon: 
473-019
460-745
455-483
Fax: 
473-020
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: