Vlada Kantona Sarajevo

Centar “Vladimir Nazor”

Adresa: 
Azize Šaćirbegović 80
Telefon: 
650-196
Fax: 
641-354
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: