Vlada Kantona Sarajevo

CENTAR "SKENDERIJA" d.o.o. Sarajevo

Adresa: 
Terezija bb
Telefon: 
+387(0)33 201-203
Mail: 
info@skenderija.ba
Vrsta organizacije: 
Kantonalno javno preduzeće
Ministarstvo: 
Ministarstvo privrede
Lokacija: