Vlada Kantona Sarajevo

BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIONA JEDINICA: BOSANSKI KULTURNI CENTAR

Adresa: 
Branilaca Sarajeva 24
Telefon: 
+387(0)33 586 777
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: