Vlada Kantona Sarajevo

BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO - ORGANIZACIONA JEDINICA: SARAJEVO ART

Adresa: 
Branilaca Sarajeva 24
Telefon: 
+387(0)33 216-167
Vrsta organizacije: 
Ostalo
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: