Vlada Kantona Sarajevo

BOSANSKI KULTURNI CENTAR KANTONA SARAJEVO

Adresa: 
Branilaca Sarajeva 24
Telefon: 
+387(0)33 207 921
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta