Vlada Kantona Sarajevo

BIBLIOTEKA GRADA SARAJEVA

Adresa: 
Mis Irbina 4
Telefon: 
+387(0)33 444-580
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo kulture i sporta
Lokacija: