Vlada Kantona Sarajevo

Akademija scenskih umjetnosti

Adresa: 
Adresa: Obala Kulina Bana 11
Telefon: 
215-277
Fax: 
272-361
Vrsta organizacije: 
Javna ustanova
Ministarstvo: 
Ministarstvo obrazovanja i nauke
Lokacija: