Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 38. i 39. radna sjednica Skupštine KS - obavještenje medijima

Obavještavamo vas da će se SUTRA /ČETVRTAK/ 08. jula 2021. godine, sa početkom u 09:00 sati održati nastavak 38. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo. Nakon završetka ove sjednice, istog dana, u 12:00 sati je planiran početak 39. radne sjednice Skupštine KS.

Sjednice će se održati u sali Općine Centar, ul. Miss Irbi 1.

Zbog higijensko-epidemioloških mjera koje su na snazi, prisustvo medija nije moguće, izuzev TVSA koja organizuje prenos sjednica uživo.

TVSA će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je http://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg

I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo. Za sva dodatna pitanja molimo da kontaktirate kolege iz TVSA. Materijali za sjednicu dostupni su na WEB stranici Skupštine KS http://skupstina.ks.gov.ba/.

PREOSTALE TAČKE DNEVNOG REDA 38. SJEDNICE:
20. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine
23. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2020. godinu;
24. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2020. godinu;
25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2020. godinu
26. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2020. godinu;
27. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2020. godinu;
28. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2019. godinu;
29. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Sarajevski ratni teatar – SARTR za 2020. godinu;
30. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2020. godinu;
31. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2020. godinu
32. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2020. godinu
33. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Kantona Sarajevo za 2020. godinu
34. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Muzej “Alija Izetbegović”, Sarajevo za 2020. godinu;
35. Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu
36. Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2019. godinu
37. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo za 2020. godinu
38. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2019. godinu
39. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, na koje je predhodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, za 2020. godinu
40. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo, na koji je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora za 2020. godinu;
41. Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom
42. Izvještaj o snabdjevenosti Kantona Sarajevo lijekovima i sanitetskim materijalom u 2020. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti- apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
43. Izvještaj o implementaciji Odluke o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava i lijekova za RVI sa područja Kantona Sarajevo za 2020. godinu
44. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo, u formi dokumenta „Analiza COVID-19 epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo” juni 2021. godine
45. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

DNEVNI RED 39. SJEDNICE:
1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo
2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
3. Nacrt zakona o visokom obrazovanju
4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta gradskog prijevoza u Sarajevu;
5. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola ,,ŠIP”;
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje "SREDNJA POSLOVNA ŠKOLA“ Ilidža;
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnine-etažno vlasništvo u stambeno-poslovnom objektu Niz B, Lamela B2, izgrađenog u naselju Dobrinja V, općina Novi Grad Sarajevo, kojeg će Kantonalni stambeni fond Sarajevo, kao Prodavac, zaključiti sa kupcem nekretnine (Mrzić Đemila);
8. Prijedlog programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2021. godinu;
9. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu sa finansijskim izvještajem;
10. Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu sa finansijskim izvještajem;
- ZAPISNICI I STENOGRAMI
- Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period januar-mart 2021. godine
- Dokument Okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2022- 2024. godina
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2021. godine

 

08.07.2021 - 09:00