Vlada Kantona Sarajevo

Nastavak 35.radne sjednice Skupštine KS-obavještenje medijima

Poštovane kolegice i kolege,

Obavještavamo vas da će se danas, U SRIJEDU, 28. aprila 2021. godine, sa početkom u 09:00 sati održati nastavak 35. sjednice  Skupštine Kantona Sarajevo.
Sjednica će se održati online, a bit će emitovana uživo u programu Televizije Sarajevo, kao i na web stranici TVSA.
Televizija Sarajevo će omogućiti svim zainteresovanim medijima preuzimanje čistog live signala HD rezolucije sa posebnog YouTube kanala, čiji link je:
https://www.youtube.com/channel/UCKul1PDiZ4VJ1hBUALp9oTg
I dalje vrijede podaci za FTP, ako ne budete u mogućnosti preuzimati signal uživo.
 
Preostale tačke dnevnog reda:

12. Izvještaj o radu za 2020. godinu i Izvještaj o finansijskom poslovanju za period 01.01. -
31.12.2020. godine Javne ustanove “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”;
13. Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa
djecom u 2020. godini;
14. Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori;

 
Materijal možete naći na WEB stranici: http://skupstina.ks.gov.ba/
 
Srdačan pozdrav,

28.04.2021 - 09:00